همایش‌های ایران‌شناسی

برگزاری همايش‌، نشست و جشنواره يكی از ابزارهای ارائه آخرين و بروزترين دستاوردهای علمی است. از آنجا كه يكی از اهداف بنياد ايران‌شناسی تبادل اطلاعات به منظور افزايش غنای علمی دستاوردهای پژوهشی در حوزه ايران‌شناسی است؛ همكاری با ديگر نهادها و مؤسسات علمی كشور و تبادل آخرين نتايج علمی و پژوهشی در دستور كار اين بنياد قرار دارد.

بنياد ايران‌شناسی با استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف برگزاری همايش‌ها و جشنواره‌های مرتبط با مباحث ايران‌شناسی را پيگيری می‌نمايد. بانك همايش‌ها نيز به منظور ثبت اطلاعات مربوط به همايش‌های مرتبط با مباحث ايران‌شناسی ايجاد گرديده است. بنياد ايران‌شناسی علاوه بر اينكه در برگزاری برخی از اين همايش‌ها مشاركت می‌كند، اطلاعات اين بانك را نيز بصورت هفتگی بروزرسانی نموده و بر روی پايگاه اطلاع‌رسانی بنياد ايران‌شناسی در دسترس عموم علاقمندان و دانش‌پژوهان قرار می‌دهد.

شروع

همایش‌های منتخب امروز


همایش‌ها


ادوار همایش‌ها